Чи можеш ти бути лідером

Кейс-урок

Тема: Менеджмент і лідерство

Мета: Знайомство з ознаками лідерства. Виявлення основних психологічних характеристик лідера.

Яка інформація мене тут чекає?

 • Що таке лідерство?
 • Які фундаментальні і практичні знання мені знадобляться?
 • Чи існує гормон успіху і лідерства?
 • Які якості повинен мати лідер?
 • Кого називають лідерами думок?
 • Що собою являє лідерство в тваринному світі?

Вступ

Чи є серед ваших друзів лідери? Чи маєте ви якості лідера у своєму середовищі? І хто в вашому розумінні може бути лідером?

І чи правда, що лідером може бути тільки “керівник” будь-якого рівня? Адже є лідери громадської думки, лідери-вчені, лідери в спорті та в інших галузях і професіях. Буває, що люди втрачають лідерство. Одні вважають, що лідерство — це вроджена якість, інші — що надбана. І питання часто формулюється так: чи треба ставати лідером і чи варте воно того?

Протягом всієї історії суспільства знаходилися люди, які творили історію. Такі відомі особистості, як Наполеон, Черчілль, Пеле, Дієго Марадона, Мерилін Монро, Джон Леннон і Стів Джобс, хоча і мали абсолютно різне поле діяльності, але об’єднує цих людей те, що вони були лідерами своєї епохи. Адже вони вміли привернути до себе увагу, повести за собою маси і зробити свою ідею ідеєю мільйонів людей.

Ось на основі таких видатних особистостей минулого і сьогодення наукові діячі в галузі психології, соціології, менеджменту, політології тощо донині намагаються осягнути феномен лідерських якостей і допомогти людям розкрити свій потенціал та реалізуватися в житті.

Особистісне зростання

Хто такий лідер? Та що слід розуміти під таким поняттям, як лідерство? Лідером є та людина, яка здатна повести за собою інших. А лідерство починається з уміння контролювати самого себе, свої думки і емоції. Якщо ви відчуваєте в собі лідера, то в першу чергу повинні навчитися керувати собою і виконувати всі ті правила, дотримання яких будете вимагати від інших. І якщо ви зможете це робити по відношенню до самого себе, це означає, що ви здатні керувати і великою кількістю людей.

Перш ніж стати лідером, потрібно розуміти, які функції ця людина повинна виконувати. Адже, не розуміючи цих функцій, людина навряд чи зможе стати лідером і не знатиме, що їй робити і навіщо це потрібно.

Функції лідера можна розділити на такі групи:

Розглянемо лише невеликий перелік функцій, які необхідно виконувати лідеру:

• Створює те середовище, в якому здатен реалізувати будь-яку мету. Тобто об’єднує людей для виконання завдання, яке самотужки виконати було б складно.

• Ставить членам групи загальну мету, стимули і завдання та направляє на той шлях, за допомогою якого поставлені цілі можуть бути досягнуті.

• Здатен не тільки до створення групи, але й формування індивідів в ній. Адже він має великий вплив на своїх однодумців і тому може змінити їх або ж навчити чогось, оскільки він вже володіє певними знаннями і навичками, які отримав в ході досягнення мети.

• Управляє психологічним кліматом колективу. Лідер – це та людина, котра здатна захистити, мотивувати, створювати настрій та управляти в колективі.

• Створює синергетичний ефект. Тобто об’єднує групу людей, які в свою чергу об’єднують свої навички для досягнення мети. Адже, завдяки навичкам різних людей, для досягнення результату потрібно буде докласти менше зусиль, ніж якби це виконувала одна людина.

• Лідер є представником своєї групи як в повсякденному житті, так і в зовнішній взаємодії. Наприклад, політичні лідери представляють свою країну в переговорах з іншими країнами, лідери організацій беруть участь в переговорах з іншими компаніями, а лідер групи може вести розмову від імені групи з людьми, які в неї не входять.

• Лідер стає символом своєї групи, оскільки має на неї психологічний вплив. Адже лідером вибирають ту людину, з якою завжди хочеться бути поруч. Лідер завжди є ідеалом для своїх послідовників, бо він найкращий у своїй справі.

• Лідер повинен бути провідником світогляду. Адже, крім об’єднання групи навколо цілей і завдань, повинні бути свої певні цінності і культура.

• Не останньою функцією лідера є мотивація. Тобто вміння надавати енергетичне підживлення і стимуляцію групи, тобто натхнення.

• Однією з найважливіших функцій є мета. Бо якщо немає мети, то відсутнє і лідерство. Адже лідерство без мети — це домінування.

• Вміння розподіляти повноваження. Якщо є ціль, то для її досягнення мають бути виконавці. Тому лідеру потрібно розподілити повноваження і контролювати виконання.

• Захист членів групи. Лідер, як сильна і впливова людина, повинен відстоювати інтереси своєї групи та її членів.

• Прийняття рішень. При виникненні будь-яких спірних або кризових ситуацій рішення з цього приводу приймає саме лідер.

• Контроль. Лідер повинен здійснювати контроль за виконанням завдань, коригувати і направляти дії послідовників.

Існує два види лідерства. Це, насамперед, формальне лідерство, тобто коли процес впливу на людей здійснюється з позиції керівної посади. І неформальне лідерство, коли процес впливу на людей відбувається за допомогою здібностей, умінь або інших ресурсів. Але мабуть ідеальним для лідерства є поєднання цих двох видів.

Крім того, в будь-якому колективі є:

а) емоційний лідер, завдяки якому в колективі вибудовуються доброзичливі відносини з різними людьми;

б) лідер-критик, здатний критично аналізувати та виділяти слабкі і сильні сторони проекту;

в) лідер-інтелектуал володіє здатністю породжувати різні позитивні ідеї;

г) лідер-організатор планує проекти, розподіляє їх між учасниками та контролює процес виконання;

д) лідер-виконавець є саме тією людиною, яка вміє чітко і у визначений термін виконати покладені на нього обов’язки.

Біохімія

Багато років намагаються скласти найбільш повний портрет успішної людини не тільки психологи всього світу, але й хіміки, біологи і ендокринологи. Вчені з різних областей науки зрозуміли, що люди, які досягають особливих успіхів у житті, чимось відрізняються від своїх менш успішних колег. У таких людей помічається висока працездатність, стресостійкість, прагнення до лідерства, вміння захоплювати за собою натовп. У них хороша пам’ять та висока здатність до навчання. І всі ці риси закладені в людині на макро- і мікрорівні з самого народження. Тобто існує “гормон успіху і лідерства”. У людини з яскраво вираженими якостями лідера присутня висока концентрація серотоніну.

Ця речовина впливає на певні рецептори і тим самим знижує чутливість людини до стресових ситуацій. Провівши дослідження людини на генетичному рівні, вчені дійшли висновку, що лідери мають більш високий рівень серотоніну в крові, ніж пересічні члени колективу.

В результаті дослідницької роботи було виявлено, що певні комбінації генів, включаючи підвищене вироблення серотоніну, дійсно сприяють гіперчестолюбству, високим розумовим здібностям, а також спортивним, художнім, музичним або артистичним досягненням.

Високі показники пам’яті та розумових здібностей забезпечуються активною роботою системи, що виробляє глутамінові кислоти.

Як ви розумієте, розвинений інтелект і хороша пам’ять взаємопов’язані. Ці параметри базуються на передачі нервового імпульсу, і основну роль в цій системі відіграють два нейромедіатора: глутамінова кислота, яка виконує роль збудника, і гамма-аміно-масляна кислота (ГАМК), яка гальмує. Ці речовини мають спільну дію, але на різні рецептори, в різних нейронах.

Етика

І хоча лідером є та людина, яка здатна вести за собою людей, але справжнім лідером може бути лише той, хто вміє контролювати самого себе, свої думки і емоції.

Перш ніж вести людей за собою, необхідно стати лідером для самого себе. Природно, що лідер — це та людина, за якою стоять інші люди. Тобто його команда. І тому, щоб бути успішним, необхідно розвивати свої лідерські якості.

Основні якості, які повинен мати лідер

Якими ж основними якостями повинен володіти лідер? Таких якостей дуже багато, але давайте зупинимося на тих, без яких лідером стати практично неможливо.

Якості, необхідні лідеру:

• Цілеспрямованість і наполегливість. Тільки до тієї людини приєднуються і йдуть за нею, яка чітко знає, заради чого вона живе і чого вона хоче досягти.

• Відповідальність. Лідер повинен вміти виконувати свої обіцянки, бути відповідальним за себе, за свої вчинки і прийняті рішення. Крім цього, людина, яка заявила себе лідером, повинна нести відповідальність і за тих людей, які їй повірили.

• Особистісний ріст. Адже справжній лідер не стоїть на місці, а намагається всебічно розвиватися, і тоді йому буде під силу вирішити будь-які проблеми.

• Самодисципліна. Тільки людина з сильною волею і вмінням долати труднощі може стати успішною і впливовою.

• Уміння спілкуватися. Адже неможливо вести за собою людей, якщо ти не володієш наукою спілкування. Справжній лідер може спілкуватися з колективом просто, ясно і по суті. Він повинен не тільки вміти переконувати і запалювати людей своїми ідеями, але вислухати їх.

Комунікації

В сучасному світі споживачі, приймаючи рішення про покупку того чи іншого товару, орієнтуються не тільки на основі односторонніх рекламних комунікацій, але й беруь до уваги думки людей, яким вони довіряють або вважають впливовими. Завдяки Інтернету таких можливих “лідерів думки” стає все більше.

Тобто коли мова йде про ефективний маркетинг на основі чуток, то такий «розповсюджувач чуток» має набагато сильніший вплив, ніж самі чутки. А такими розповсюджувачами чуток є люди, яких називають лідерами думок.

Хто ж ці загадкові лідери думок? Це ті люди, які здатні впливати на думку співрозмовників. Вони мають активну життєву позицію, широке коло спілкування та велике бажання вирішувати чужі проблеми і давати поради.

Лідери думок бувають чотирьох типів:

• Звичайні лідери. Це колеги, друзі, рідні, які здатні впливати на вашу думку.

• Мега-лідери. Це популярні люди, які досягли певних висот. До таких лідерів належать зірки кіно, телевізійні ведучі, спортсмени та інші.

• Лідери думок. До цього типу належать експерти та справжні знавці в певних областях.

• Соціальні лідери. Це люди, яким довіряють завдяки їх харизмі, чарівності та активній життєвій позиції.

Лідери думок — це люди, які завжди першими знайомляться з новими брендами і технічними новинками. Вони одержують і аналізують нову інформацію та з радістю діляться нею. Лідери думок є прихильниками модернізації та дуже активні в соціальному плані. Лідерам думок притаманні такі якості, як благодійність, допомога в вирішенні проблем і активна громадська позиція.

Відмінні характеристики лідерів думок

Лідери думок відрізняються своїми психологічними особливостями, інтересами і мають п’ять загальних ознак.

1. Активна життєва позиція.

Такі лідери ведуть широкий спектр різних видів діяльності та мають доволі інтенсивне особисте життя. Вони беруть участь в діяльності громадських організацій, вступають в політичні партії, релігійні групи, тому пишуть листи в газети, ведуть блоги та інше.

2. Широка мережа контактів.

Це люди, які знайомі з великою кількістю людей. Вони є творцями в величезних мережах контактів, які постійно поповнюються новими людьми. Вони люблять і вміють підтримувати людей із кола свого спілкування.

3. Зацікавленість в поширенні корисних порад.

Такі лідери думок дуже охоче діляться своїми знаннями, досвідом і з радістю дають поради. Вони завжди готові допомогти у вирішенні проблем оточуючих.

4. Впевненість у формуванні тренда.

Ці лідери думок з великим задоволенням знайомляться з новими технологіями. Вони одними з перших намагаються придбати новинки, починають їх використовувати та визначати їх ефективність. Такі люди є хорошими індикаторами ринкових тенденцій. І якщо вони лишилися задоволеними придбаним продуктом, то скоріш за все він буде користуватися попитом на всіх ринках.

5. Бажання вирішувати чужі проблеми.

Такі лідери думки є саме тими людьми, які залюбки вирішують чужі проблеми. Будь-яку проблему вони бачать як можливість дізнатися щось нове. Їх цікавить майже все довкола. Вони завжди в курсі останніх подій і новин, які відбуваються в природі, навколишньому середовищі, в науці і політиці, в культурі і спорті.

Лідери думок приносять свою інформацію, думки, діляться своєю енергією та сприяють спілкуванню.

Особистості

Існує багато прикладів з життя відомих людей, коли людина при певній частці самовіддачі і старанності змогла розвинути в собі лідерські здібності. Лідером може стати практично будь-яка людина, яка виховала і розвинула в собі лідерські якості. Такі люди, як відомі співаки, спортсмені, ректори університетів, політичні діячі чи власники бізнесу – всі вони є лідерами, але у кожного з них існує свій набір якостей, необхідний для успішної діяльності та досягнення успіху саме в їхній галузі. Хоча існують і загальні риси характеру, без яких стати лідером просто неможливо.

Це цікаво знати

Автор біографій відомих лідерів і новаторів Уолтер Айзексон впевнений, що причиною блискучих досягнень цих людей був не тільки їх видатний розум. Адже в світі є мільйони розумних людей, але, на жаль, їх більша частина — посередності. Автор гадає, що таких людей, як Ейнштейна, Франкліна, Джобса та інших до успіху призвело поєднання нестандартного підходу і вміння мислити творчо, а також справжня пристрасть та відданість своїй справі.

Крім того, Айзексон впевнений, що таким геніям, як Альберт Ейнштейн, Бенджамін Франклін і Стів Джобс допомогли ввійти в історію деякі ключові принципи, які можуть знадобитися будь-якій людині, яка мріє стати на один щабель з великими лідерами.

1. Усвідомлення реального значення краси

Будучи ще дитиною, Стів Джобс завдяки батькові зумів усвідомити, що таке справжня краса і яке вона має значення. А ставши дорослим він став її втілювати в продукцію Apple.

Одного разу батько Стіва дав йому завдання побудувати паркан у дворі будинку так, щоб внутрішня і зовнішня сторони огорожі були однаково охайні та красиві. Це правило назавжди відклалося в пам’яті Стіва, і він цього ж вимагав від інженерів Apple. Тому в яблучних гаджетах навіть невидимі його частини мають такий же привабливий вигляд, як і зовнішній вигляд його пристроїв.

2. Вміння спрощувати, щоб зосередитися на головному

В той час, коли Джобс 1996 року повернувся до боротьби за Apple, він ретельно вивчив близько десятка продуктів, які виробляла компанія і зменшив цей список до чотирьох. Він був справжнім експертом щодо спрощення проектів і цього вимагав від інших. Там, де розглядалось десять ідей, Джобс більшу частину з них викреслював. Цю пристрасть до спрощення він застосував і в розробці дизайну продукції, завдяки чому вона стала зручнішою.

3. Мати справжню пристрасть

Можливо пристрасть, яка охопила Альберта Ейнштейна ще в дитинстві, стала поштовхом до великих відкриттів. Подарований батьком компас настільки захопив юного Ейнштейна, що він цілодобово просиджував з цим пристроєм, намагаючись зрозуміти всю таємницю магнітних полів. Здатність стрілки завжди вказувати на північ не давала спокою юнакові. Ця одержимість, яка почалася з простого компасу, допомогла в майбутньому вченому вивести теорію відносності.

4. Вміння дослухатися до чужих ідей.

Бенджамін Франклін був впевнений, що гарні ідеї можуть виникати у будь-якої людини. Він вважав, що смирення і толерантність є дуже цінними людськими якостями. Вони навчають дослухатися до думок інших і розуміти їх точку зору.

Коло інтересів американського просвітителя, вченого і державного діяча було надзвичайно широким і в більшості цих починань він досяг вагомих результатів. Завдяки Бенджаміну Франкліну була заснована перша публічна бібліотека, створена друкарня. Винахід громовідводу, введення позначень «+» і «-» для електричних зарядів та розробка вуличних ліхтарів теж належать Бенджаміну Франкліну.

Мабуть, кожна людина прагне до успіху. І тут головне не гнатися за статусом лідера, а розвивати свої здібності і талант, які можуть стати важливим кроком на шляху до самовдосконалення.

Біологія

Ознаки лідерства спостерігаються не тільки серед людей, а й у тваринному світі. Яке ж місце займає лідерство серед тварин? У більшості тварин, як і у людей, є потреба належати до якогось співтовариства та займати в ньому те чи інше положення.

Як же у тварин відбувається вибір ватажка? У різних видів – по-різному. Але, як правило, тварини доводять своє право бути лідером. І це відбувається не тільки завдяки фізичній перевазі. Вибір лідера за допомогою сили відбуваються між самцями у тих тварин, у яких немає ієрархії. Прикладом може бути стадо оленів, яке складається з одного самця і кількох самок.

А ось серед людиноподібних мавп бійок немає. В цих групах самки якимось чином спілкуючись між собою, призначають лідером одного з самців, який і керує всією спільнотою. А чи завжди лідерами стають лише самці? Ні, серед лідерів є і самки. Так, наприклад, матріархат панує у слонів і у косаток.

За своєю природою більшість тварин ведуть стадний спосіб життя. А як відомо, зграя живе за законами ієрархії, тобто одні займають домінуюче становище, інші підкоряються.

Положення особини в ієрархії визначають такі критерії:

• Доступ до вільних ресурсів. До таких ресурсів належать їжа, самки, зручні місця для днювань, ночівель, гніздування.

• Лідерство. Ранг лідерства серед тварин залежить від того, як члени спільноти орієнтуються на певну особину. Лідер має владу і керує поведінкою інших членів спільноти.

Соціальні тварини виділяють із загального середовища лідера, тобто того ватажка, який здатен підтримувати внутрішню ієрархію та займати домінуюче положення. У ватажка в своєму середовищі є певні переваги. Він має пріоритетний доступ до ресурсів, але водночас і несе тягар незручностей, в першу чергу пов’язаних із захистом свого статусу.

На відміну від людини, тварини не виховують в собі лідерські задатки. Вони у них або є, або їх немає. Представники фауни на підсвідомому рівні відчувають лідера своєї зграї.

На думку вчених-зоологів, серед лідерства тваринного світу зустрічаються різні його форми: ватажки-лідери і ватажки-керівники.

Ватажки-лідери

Ватажками-лідерами стають ті особини в зграї, які досвідченіші і є прикладом для наслідування. Всі інші тварини намагаються наслідувати поведінку ватажка. Серед ватажків-лідерів можуть бути як самці, так і самки. Таким особам не потрібно застосовувати силу для підтримки свого авторитету, адже менш досвідчені тварини цієї зграї наслідують їх поведінку і слідують за ними добровільно.

Ватажки-керівники

Ватажки-керівники встановлюють певну ієрархію всередині групи, як правило, шляхом погроз і сутичок один з одним. Ватажок, який отримав такий високий ранг, користується певним пріоритетом. Йому першому дістається їжа, самки та притулок. Крім того, в такій зграї існують домінанти другого, третього, четвертого рівнів. Як правило, особини цих рівнів поступаються вищим рангах, але зневажають собі підпорядкованих. В більшості випадків ватажками-керівниками в групі стають дорослі самці. Але час від часу ієрархічна структура може змінюватись. Інколи тварини для того, щоб збільшити свій ранг, для його просування знаходять собі союзників.

Отже, в тваринному світі існує лідерство, яке основане на довірі і таке лідерство, яке основане на силі. В природному середовищі обидві форми лідерства еволюційно виправдані, адже вони здатні оптимізувати поведінку зграї та використовувати ресурси.

Інколи в групі можуть бути як ватажок-лідер, так і ватажок-керівник. Таке можливо спостерігати тоді, коли в табуні ватажок-лідер йде позаду і охороняє своє стадо від інших жеребців та захищає молодняк від хижаків. А от коли потрібно знайти місце відпочинку, годівлі чи водопою, то ватажок-лідер поступається місцем більш досвідченій особині.

Підведення підсумків

1 – Результати уроку-кейсу можна доповнити такими знахідками: …

2 – Завдання:

 • Чи володієте ви лідерськими якостями? Якими саме?
 • На яких законах засновані взаємовідносини між тваринами у групі?
 • Як ви розумієте зміст поняття «лідер»?
 • Подумайте, чому деякі люди прагнуть стати лідерами. І чи всі хочуть цього?
 • Чи згодні ви з твердженням: «Лідером може бути тільки людина з сильним характером»?
 • Чи пов’язані між собою поняття «лідер» і «відповідальність»?
 • Як ви гадаєте, лідерство у тварин є довічною функцією?

3 – Отримані знання та напрацьовані компетенції:

 • Ознайомити з ознаками лідерства. Виявити основні психологічні характеристики лідера.
 • Знання про значення особистості в історичних процесах.
 • Уміння швидко знайти необхідну інформацію за темою.
 • Отримання практичних навичок та застосування отриманої інформації.
 • Отримання конкретних знань з психології, етики, біології та інших розділів (наведені в розгортках).

4 – Теги: Лідер, лідерські якості, лідерство, серотонін, глутамінова кислота, гамма-аміно-масляна кислота, лідери думок, Ейнштейн, Франклін, Джобс, ієрархія, ватажки-лідери, ватажки-керівники.

Джерело: http://case.edufuture.biz/m-ua-keys-lider.html

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.