Цільова аудиторія соціального підприємства “КОНОГОНКА edutainment”

Цільовою групою, яка безпосередньо є благоотримувачем від фінансового прибутку соціального підприємства, є люди, які постраждали від війни; а саме: внутрішньо переміщені особи, учасники АТО та їх сім’ї, люди на окупованих територіях, люди з обмеженими можливостями, представники інших пільгових категорій; при цьому, підприємство прагне до балансу бенефіціаріїв: 50% місцевих жителів і 50% внутрішньо переміщених осіб і людей з тимчасово окупованих територій.

Суть нашого соціального підприємства полягає в застосуванні технології “edutainment” для виробництва різноформатного контенту неформальної освіти для трансформації досвіду представників цільової групи в товари та послуги. Важливість цього бізнесу для вирішення соціально-економічних конфліктів в тому, що відбувається мобілізація самої цільової групи для виробництва і розповсюдження сторітейлінг-контенту, що провокує зміни і нововведення, покликані забезпечити підвищення якості життя представників цільової групи.

Ідея соціального підприємства полягає у виробництві та продажу товарів і послуг в сфері неформальної освіти із застосуванням ігрових форм подачі навчального контенту та навчальних заходів. Пріоритетний стартовий комплект тематичних напрямків (номенклатури) соціального підприємства включає в себе:

 1. менеджмент і лідерство – розвиток організаторських здібностей, імплементація міжнародних стандартів менеджменту та лідерства в коло компетенцій практикуючих управлінців, підвищення вартості менеджерів на ринку людського капіталу – розвиток соціального лідерства;
 2. іноземні мови – підвищення рівня володіння іноземною мовою, згідно міжнародних мовних стандартів, підготовка до здачі тестів на міжнародний диплом рівня володіння мовою, розширення можливостей для пошуку та аналізу інформації, для навчання і працевлаштування за кордоном;
 3. креативність – сервіс для креативного класу (допомога в оцінці та розвитку креативних здібностей, в креативізаціі простору для творчості, у розвитку комунікативних здібностей, підвищення впевненості в собі, методології творчості, генерації та реалізації творчих ідей, адаптація і використання інструментів проектного менеджменту, Інтернет -підприємництва, процесу продажів і креативного підприємництва для імплементації схеми «життя за рахунок творчості» в повсякденну реальність творчих людей).

Пріоритетні клієнти стартових напрямків:

 • менеджмент та лідерство – практикуючі керівники різних рівнів управління (line, middle, senior) і секторів (державний, бізнес, громадянське суспільство) діяльності, ситуативні лідери;
 • креативність – креативний клас (ядро і периферія, згідно з концепцією Р. Флоріди);
 • іноземні мови – учні та студенти з відповідною іноземною мовою навчання, франко- і німецькомовні іноземці, які хочуть вивчити українську мову та ін.

Надалі, з відкриттям нових напрямків діяльності, додатковими клієнтами нашого соціального підприємства стануть: молодь 14-22 років з організаторськими здібностями, дорослі фахівці і професіонали, що знаходяться на старті кар’єри або переживають професійні та кар’єрні кризи, дауншифтери, люди після тривалих кар’єрних перерв і люди, що знаходяться в стані професійного вигорання, професійна орієнтація молоді та дорослих; люди, що переживають особистісні, вікові, ціннісні та інші кризові еволюційні стани; батьки і діти від 3 до 14 років.

Робота нашого соціального підприємства, зміст його товарів і послуг, цільова аудиторія, спрямовані на вирішення проблем сімей людей, які постраждали від війни (внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, людей на окупованих територіях) через:

 • працевлаштування, соціальну інтеграцію, юридичну допомогу, психологічну підтримку, культурну інтеграцію та об’єднання внутрішньо переміщених осіб і членів приймаючих громад (соціальну згуртованість населення і миротворчість);
 • залучення широкого кола членів громади (місцевих жителів, ВПО, національних меншин та етнічних груп, людей з особливими потребами та ін.) до участі в соціальних заходах, до споживання спеціалізованих товарів і послуг, спрямованих на згуртування громади, гармонійне співіснування, підтримку інтеграційних і адаптаційних процесів серед ВПО і приймаючих громад, а також на зменшення соціальної напруженості та розв’язання конфліктів у суспільстві;
 • розширення спектру соціальних послуг для населення громади;
  розвиток особистісного, соціального і спеціального лідерства, громадських ініціатив.

Діяльність соціального підприємства, реалізація спеціальних товарів і послуг, спрямована на:

 • працевлаштування, розвиток самозайнятості, розширення кар’єрних можливостей, розвиток особистісного, соціального і спеціального лідерства представників цільової групи;
 • поліпшення якості життя через підвищення рівня потреб і можливостей для самореалізації представників цільової групи;
 • зниження соціальної напруженості через спільну діяльність внутрішньо переміщених осіб і представників пільгових категорій місцевого населення, спрямовану на інтеграцію представників різних соціальних верств і груп.

Метою соціального підприємства є сприяння зниженню соціально-економічного конфлікту, що виник в результаті війни на сході України шляхом вирішення основних завдань:

 • забезпечити працевлаштування, самозайнятість, кар’єрні можливості, особистісне, соціальне і спеціальне лідерство представників цільової групи;
 • поліпшити якість життя через підвищення рівня потреб і можливостей для самореалізації представників цільової групи;
 • знизити соціальну напруженість через спільну діяльність внутрішньо переміщених осіб і представників пільгових категорій місцевого населення, спрямовану на інтеграцію представників різних соціальних верств і груп;
 • підвищити вартість людського капіталу та можливості клієнтів підприємства через розвиток лідерства, креативності та інших компетенцій за тематичними напрямками товарів і послуг підприємства для вкладу в розвиток країни.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *