Edutainment

Ігрове навчання – це форма навчального процесу в умовних ситуаціях, спрямована на відтворення і засвоєння суспільного досвіду у всіх його проявах: знаннях, навичках, уміннях, емоційно-оціночної діяльності. В даний час часто називається едьютейнментом (англ. Edutainment), яке означає освітня розвага або навчання за допомогою розваги.

Передумови виникнення

Ігрове навчання має глибоке історичне коріння. Відомо наскільки гра багатогранна, вона навчає, розвиває, виховує, соціалізує, розважає і дає відпочинок. Але історично одна з перших її завдань – навчання. Можна не сумніватися, що гра практично з перших моментів свого виникнення виступає як форма навчання, як первинна школа відтворення реальних практичних ситуацій з метою їх освоєння. З метою вироблення необхідних людських рис, якостей, навичок і звичок, розвитку здібностей. Ще в древніх Афінах (VI-IV століття до н. е.) пафос практики організованого виховання і навчання проймав принцип змагання (агоністики). Діти, підлітки, юнаки постійно змагалися в гімнастиці, танцях, музиці, словесних суперечках, самостверджуюсь і відточуючи свої найкращі якості. Тоді ж зародилися військові ігри – маневри, штабні навчання, розігрування «боїв». У X столітті в школах серед методів навчання також популярні були змагання школярів, зокрема, в риториці. Рутинне навчання виглядало так: вчитель читав, давав зразки тлумачення, відповідав на питання, організовував дискусії. Учні вчилися цитувати на пам’ять, робити переказ, коментар, описи (екфрази), імпровізації (схеди). У Західній Європі в епоху Відродження і реформації до використання принципів ігрового навчання закликали Томазо Кампанелла і Франсуа Рабле. Вони хотіли, щоб діти легко і як би граючи, знайомилися з усіма науками. У XV-XVII століттях Ян Амос Каменський (1592-1670) закликав усі «школи-каторги», «школи-майстерні» перетворити в місця ігор. Будь-яка школа, на його думку, може стати універсальною грою і треба все здійснювати в іграх і змаганнях, погодившись з віком в школі дитинства, отроцтва, юності і т.і. Джон Локк рекомендував використовувати ігрові форми навчання. Жан-Жак Руссо, ставлячи завдання громадянського виховання людини, пропонував програму педагогічних заходів: суспільно корисна праця, спільні ігри, свята. Як педагогічне явище гру одним з перших класифікував Фрідріх Фребель, теорія гри була основою його педагогічної теорії. Помітивши дидактичність гри, він довів, що гра здатна вирішувати завдання навчання дитини, давати йому уявлення про форму, колір, величину, допомагати оволодівати культурою руху. Подальший розвиток ігрових форм навчання та їх вивчення показало, що за допомогою гри вирішуються практично всі педагогічні завдання.

Розвиток в XX столітті. Ділові ігри та едьютейнтмент

Особливу роль в сучасному становленні ігрового навчання зіграло стихійний розвиток ігротехнічного руху, що спирався в першу чергу на використання ділових ігор, які послужили основою розвитку великої групи методів навчання, які отримали назву методів активного навчання. Теоретично їх використання було обгрунтовано в ряді концепцій, в першу чергу в теорії активного навчання. Перша ділова гра була розроблена і проведена М. Бірштейн в СРСР в 1932 році. Метод був підхоплений і відразу отримав визнання і бурхливий розвиток. Однак в 1938 році ділові ігри в СРСР спіткала доля ряду наукових напрямків – вони були заборонені. Їх друге народження відбулося тільки в 1960-х роках, після того як з’явилися перші ділові ігри в США (1956 рік, Ч. Абт, К. Грінблат, Ф. Грей, Г. Грем, Г. Дюпюї, Р. Дьюк, Р. Прюдом та інші). Сьогодні в розвинених країнах немає такого навчального закладу, в якому не використовувалися б ділові ігри або ігрові методи навчання.

Новим самостійним етапом у розвитку ігрового методу навчання стала поява поняття «Едьютейнмент». Вперше слово з’явилося ще в 1948 році в студії Уолта Діснея для позначення формату захоплюючого документального серіалу. Потім іменник «edutainment» використовував Роберт Хейман (Robert Heyman) в 1973 при створенні серії документальних фільмів для The National Geographic Society, так само цим терміном в 1975 році оперував доктор Кріс Данієлс (Dr. Chris Daniels), створюючи «Millennium Project», який згодом став відомий як «The Elysian World Project». Скорочену версію слова «Edutainer» використовував Крег Сім Веб (Craig Sim Webb). З 1990-х рр. дане поняття періодично з’являлося на сторінках газет, зокрема, в статті у «Гардіан», присвяченій освітньому фільму «Вулиця Сезам».

«Едьютейнмент» це: «представлення досвіду і розваг через творення» (Я. Ванг), «ефективний баланс між інформацією, мультимедійними продуктами, психологічними прийомами і сучасними технологіями» (Ш. Де Вари), «з’єднання соціального замовлення з розважальним механізмом» ( Р. Донован).

Проте, самі того не підозрюючи, ми щодня стикаємося в ендьютейментом. Наприклад, перегляд фільму на іноземній мові, читання нової книги або вивчення нової навчальної гри – все те, що ми робимо в задоволення для себе можна назвати неформальною або нестандартною освітою.

Ознаки та особливості методики

Ігровому навчанню притаманні ті ж риси, що і грі:

 • вільна розвиваюча діяльність, організована вчителем (але протікає без його диктату) і здійснювана учнями за бажанням, з задоволенням від самого процесу діяльності, а не за приз-заохочення або оцінку;
 • творча, імпровізаційна, активна за своїм характером діяльність;
 • емоційно напружена, піднесена, змагальна, конкурентна діяльність;
 • діяльність, що проходить в рамках прямих і непрямих правил, що відображають зміст гри і елементів соціального досвіду;
 • діяльність, що має імітаційний характер, в якому моделюється професійне або суспільне середовище життя людини;
 • діяльність, відособлена місцем дії і тривалістю, рамками простору і часу.

До найважливіших властивостей гри відносять той факт, що в грі і діти і дорослі діють так, як діяли б в самих екстремальних ситуаціях, на межі сил подолання труднощів. Причому настільки високий рівень активності досягається ними, майже завжди добровільно, без примусу.

Висока активність, емоційна забарвленість гри породжує і високу ступінь відкритості учасників. Людина відкривається, відкидає в грі психологічний захист, втрачає настороженість, стає самим собою. Це може пояснюватися тим, що учасник гри вирішує ігрові завдання, захоплений ними і тому не готовий до протидії з іншого боку. Експериментально було показано, що в ситуації певної втрати уваги іноді легше переконати людину прийняти нову для нього точку зору. Якщо чимось незначним відволікати увагу людини, то ефект переконання буде сильнішим. Можливо цим, в якійсь мірі, визначається висока продуктивність навчального впливу ігрових ситуацій.

Ігрове навчання відрізняється від інших педагогічних технологій тим, що гра:

 1. Добре відома, звична і улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку.
 2. Одне з найбільш ефективних засобів активізації, що залучає учасників в ігрову діяльність за рахунок змістовної природи самої ігрової ситуації, і здатне викликати у них високе емоційне і фізичне напруження. У грі значно легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар’єри.
 3. Мотиваційні за своєю природою. Стосовно пізнавальної діяльності, вона вимагає і викликає у учасників ініціативу, наполегливість, творчий підхід, уяву, спрямованість.
 4. Дозволяє вирішувати питання передачі знань, навичок, умінь; домагатися глибинного особистісного усвідомлення учасниками законів природи і суспільства; дозволяє надавати на них виховний вплив; дозволяє захоплювати, переконувати, а в деяких випадках, і лікувати.
 5. Багатофункціональні, її вплив на людину неможливо обмежити будь-яким одним аспектом, але все її можливі впливи актуалізуються одночасно.
 6. Переважно колективна, групова форма діяльності, в основі якої лежить змагальний аспект. Як суперник, однак, може виступати не тільки людина, але і обставини, і він сам (подолання себе, свого результату).
 7. Нівелює значення кінцевого результату. В ігровій діяльності учасника можуть влаштовувати різні типи «призів»: матеріальний, моральний (заохочення, грамота, публічне оголошення результату), психологічний (самоствердження, підтвердження самооцінки) та інші. Причому при груповий діяльності результат сприймається ним через призму загального успіху, ототожнюючи успіх групи, команди як власний.
 8. У процесі навчання відрізняється наявністю чітко поставленої ситуаційної мети і відповідного їй педагогічного емоційно-ділового (тобто не формально-небайдужого) результату.

Специфіка едьютейнмента

Особливостями даного типу навчання є:

Акцент на захоплення

Важливим для освітнього процесу стає інтерес навчального, який при грамотному розвитку, призведе до накопичення знань.

Мотивація через розвагу

Задоволення, що отримується в процесі освіти, стає помічником в розкріпаченні дитини, і сприяє формуванню стійкого інтересу до навчального процесу

Гра як найважливіший принцип

Згідно концепції І. Хейзінга, викладеної в роботі «Homo ludens», ключовим поняттям едьютейнмента є гра, як базисний принцип навчання. Він універсальний як для дорослих, так і для дітей.

Сучасність

Ця форма навчання особливо популярна серед молоді, так як в її основі закладено використання актуальних відео і аудіо джерел, дидактичних ігор, освітніх програм на девайсах.

Таким чином, едьюнтеймент може стати істотною підмогою для залучення підлітків і спростувати стереотип теоретичної і консервативної школи.

Також останнім часом все більше набирають популярність розважальні центри для дітей створені за принципом званому едьютейнментом (англ. Edutainment). Суть цих центрів в тому, що в рамках певної території для дітей створюється простір та умови максимально копіюють умови дорослої соціального життя. Як правило, подібні центри позиціонують себе як “дитячий місто” або “місто для дітей”. Зазвичай в них за основу ігрового процесу береться освоєння різних професій, які найчастіше зустрічаються в дорослому житті. Дані проекти носять, як правило, комерційний характер і більшою мірою спрямовані на розвагу дітей. Головним завданням в них бачиться створення зовнішніх факторів і в набагато меншому ступені враховуються дійсно освітні або розвиваючі моменти гри.

Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Зображення: https://i.ytimg.com/vi/rD4s_aVpa5g/maxresdefault.jpg

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.